www.dan-doors.sewww.dan-doors.dewww.dan-doors.com

YDELSER

Rådgivning

Den optimale dørløsning er med til at optimere virksomhedens drift og tilføre merværdi i produktionen. Derfor er det en fordel at inddrage betragtninger om dørkonstruktioner allerede på tegneplan. Vi tilbyder gerne vores kompetencer i forhold til driftsoptimering i planlægningsfasen, så det industrielle byggeri lever op til fremtidens miljøkrav.

Til enhver industribygning uanset arkitektur og bygningsmæssige forhold specialdesigner og fremstiller vi præcis de løsninger, der tilfører virksomheden en endnu mere fleksibel og effektiv logistik. Samtidig sikrer vi muligheden for at opnå betydelige energibesparelser i forhold til at bevare konstante rumtemperaturer.

KONCEPTET

Vores salgafdeling sidder klar til at svare på spørgsmål

Kontakt os her

Installation

En afgørende faktor for løsningens levetid og drift, er at den installeres korrekt. Flere af vores løsninger leveres klar til montering sammen med en detaljeret installationsvejledning. Men for at sikre en optimal drift kræver mange specialprodukter at vores kompetente montører står for opsætningen, og sikrer at alle delelementer samt automatik er korrekts monteret og efterfølgende justeret.

Montage - Kontakt os her

Vores erfarne montører sikrer optimal funktionsdygtighed med hensyn til særlige monteringskrav og efterfølgende back up. Installationen foregår hurtigt og fleksibelt, så driften ikke påvirkes negativt.

Vores veluddannede montører er strategisk placeret over hele Danmark, så vi er i stand til at yde hurtig og effektiv service. DAN-doors har desuden egne montører i en række lande - og med et fast team af rejsemontører, klarer vi serviceopgaver for vores kunder i resten af verden.

Vi fremstiller kundespecifikke døre og porte i rustfrit stål efter alle gældende krav og normer. Med stærke kompetencer udvikler og producerer vi kvalitetsløsninger indenfor køle-, fryse-, brand- og industridøre.

Specialproduktion

Vi har en målsætning om at opfylde enhver virksomheds behov for industridøre og porte. Med specialfremstilling og tilpasning udvikles og produceres dørløsninger med kundespecifikke funktioner i forskellige modeller. Dette omfatter eksempelvist 3-fløjede, 5-fløjede og fler-fløjede skydedøre, der både skal være kuldeisolerende til brug i frostrum og i nogle tilfælde fungere som brandskydedøre.

Vi udvikler fortrinsvis løsninger inden for slagteri, fiskeri, mejeri, medico og detail samt produktionsindustri, der stiller store krav til holdbarhed og funktionalitet.

Foruden hovedprodukterne som ledhejseporte, ramper og sluser, leverer vi også slusehuse, tilkørselslys, læssebroer, hjulguider, påkørselsværn og andre relevante delprodukter. Her er der yderligere mulighed for at specialtilpasse løsningen så den passer til din virksomheds specifikke behov.

Drift og vedligehold

I en større produktionsvirksomhed kan dør- og portløsningerne have en stor indflydelse på den daglig drift. Derfor er den løbende vedligeholdelse af disse afgørende for opretholdelsen af en effektiv produktion. Mange af vores kunder tegner derfor en servicekontrakt, der sikrer, at dørene altid fungerer optimalt.

Da serviceopgaverne hyppigst opstår i forbindelse med påkørsler, er vores serviceapparat i høj grad indrettet efter den salgs uheld. I Danmark serviceres denne type uheld fra dag til dag, og i Europa inden for et døgn. Der er mange fordele forbundet med en dør fra DAN-doors. En af dem er vores servicenet, der sikrer hurtig og effektiv assistance.